Hvad er Kirketorvet?

En lounge i midtbyen

Kirketorvet er et samarbejde mellem 7 kirker og foreninger i Aarhus. Vi er gået sammen om at lave et trygt sted i centrum af Aarhus, hvor det er naturligt at starte en dialog om tro, tvivl og eksistens.

De 8 kirker og foreninger består af:

Hvad er Kirketorvet?

Spørgsmål & Svar

Om Kirketorvet

Jura og Økonomi

Ledelse af Kirketorvet

Andet

Historien bag lokalet

Kirketovet er i de lokaler, som tidligere var kendt som "Katolsk Infobutik". Det er også Jesuitterne i Danmark, der stiller lokalet gratis til rådighed for projekt Kirketorvet.

Kirketorvet holder til i lokaler stillet til rådighed af Jesuitterne i Danmark. I 1990 blev “Katolsk Information” etableret i en del af det nuværende Kirketorvet. I den anden del af Kirketorvet lå en boghandel. Tilbage i 1995 blev lokalerne slået sammen og blev til “Aarhus boghandel ved kirken”. Jesuitterorden har stået som ejere af lokalerne og blev samtidig også ejere af “Fond Aarhus Boghandel ved kirken”. I 2000 blev boghandlen omdannet til “Katolsk Infobutik”. Den daværende sognepræst og superior for Jesuitternes kommunitet (ordensfællesskab) P. Adolf Meister sj var en af de vigtigste iværksættere bag projektet. Under pavens besøg i Danmark i 1989 opstod behovet for information om den Katolske Kirke. Sognegårdens salg af bøger og religiøse andagtsgenstande blev derfor flyttet over i den nye butik. Butikken blev hurtigt til et økumenisk samlingspunkt, hvor mange aarhusianer kunne komme i berøring med den kristne tro. I 2013 åbnede netbutikken som gav mulighed for at handle digitalt. Mange trofaste og engagerede medarbejde blev gennem tiden en del af butikkens team.

Det blev dog mere og mere udfordrende at drive forretningen, som måtte ophøre i december 2018. Jesuitterne, som fortsat ejer lokalerne i dag, ville, at stedet skulle bevare sin kirkelige og økumeniske karakter og ikke leje lokalerne ud til kommerciel aktivitet. Der blev derfor i 2019 taget initiativ til at iværksætte et nyt fælleskirkelig projekt, som fortsat kunne give aarhusianerne mulighed for at komme i kontakt med det kristne budskab midt i den pulserende by. Efter flere måneders brainstorming og en lang corona-pause, slog Kirketorvet i januar 2021 dørene op for besøgende.

Jesuiterordenen er en verdensomfattende netværk af kristne fællesskaber som stræber efter at leve efter evangeliets ånd i hverdagen. Ordenen driver adskillige institutioner inden for den Katolske Kirke – menigheder, skoler, universiteter, hospitaler, Jesuit Refugee Service og mange andre. I Aarhus består jesuitternes fælleskab af 5 medlemmer, som hovedsageligt er engageret i Vor Frue kirke på strøget.

Du kan læse mere om Jesuitterne på www.jesuitterne.org samt www.jesuits.global.